Pátek třináctého dva měsíce po sobě

Rok 2009 je pro pověrčivé lidi náročnější než roky jiné. Hned dva měsíce po sobě, únor a březen, se musí vyrovnat s pátkem třináctého. A aby toho nebylo málo, 13. listopad je taky pátek. Za jakých podmínek nastává pátek 13. ve dvou sousedních měsících? V kterém roce se to stalo naposled a kdy se můžeme "těšit" příště?

Jen únor a březen?

Můžou se dva po sobě následují pátky třináctého vyskytnout i v jiných měsících než jsou únor a březen? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá, pokud si uvědomíme, co musí platit pro počet dnů prvního měsíce, aby se dny následujícího měsíce v rámci týdne "neposunuly". Měsíce v roce mohou mít 28, 29, 30 nebo 31 dní. Ale jen v případě 28 dní se měsíc skládá přesně ze 4 týdnů a dny následujícího měsíce se začnou opakovat ve stejný den v týdnu. V ostatních případech měsíc trvá 4 celé týdny a dalších pár dní, díky kterým dojde k posunu a dny následujícího měsíce už jsou jiný den v týdnu než měsíc minulý.

Prvním měsíc tedy musí mít 28 dní a tuto podmínku splňuje jen únor nepřestupných roků. V těchto letech jsou dny února a března ve stejný den v týdnu. Např. 13. únor i 13. březen 2007 byly úterky, v roce 2006 bylo 13. února i března pondělí a stejné dny v roce 2005 najdeme v kalendáři jako neděli. To všechno jsou dny, kterých si samozřejmě nikdo nevšímá, ale páteční 13. únor a  březen roku 2009 je přece jen jiný případ.

Pohled zpátky

Jestliže prozkoumáme dobu od roku 2000, zjistíme, že v tomto tisíciletí je rok 2009 prvním s dvěma pátky třináctého po sobě. Předtím tato situace nastala v roce 1998. Přiznám se, že si na to nepamatuji, zřejmě za to může slavné vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu.

Pro ještě dřívější případ je nutné vrátit se do roku 1987. Tehdy mě dva pátky 13. zastihly na základní škole a ani mě nepřekvapuje, že si na to nevzpomínám. A pokud bychom šli ještě dál, dostaneme se do roku 1981.

Výhled

Na další "šťastné" pátky po sobě nebudeme muset čekat nijak dlouho. Nastanou v únoru a březnu v roce 2015. Z uvedených let jste si už asi odvodili, že pauza je buď 6 nebo 11 let v závislosti na tom, jak vychází přestupné roky. Lidé věřící na pověry si tedy mohou dál poznačit letopočty 2026, 2037, 2043 a 2054.

Přehledy, informace a tak na i-prehled.cz; copyright © 2008 - 2023 Libor Smékal , zveřejněno 31. 1. 2009