Daň z příjmu a zdravotní a sociální pojištění OSVČ za rok 2008

První měsíce roku 2009 jsou pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) ve znamení podání daňového přiznání za rok 2008 a přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ (Českou správu sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovny. Vyplnění všech formulářů bude letos asi trochu náročnější především kvůli tomu, že rok 2008 byl prvním rokem, kdy začala platit nová daňová reforma vládní koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených.

Daň z příjmu

Pokud si OSVČ podává přiznání k dani z příjmu sama, musí tak učinit do konce března. Letos 31. březen vychází na úterý. K tomuto datu je nutné nejen podat daňové přiznání, ale hlavně také daň z příjmu zaplatit.

Pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty si přečtěte pokyn D - 320 o stanovených průměrných cenách pohonných hmot na rok 2008.

Sociální pojištění

  • ČSSZ přehled OSVČ 2008 - formulář přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 pro ČSSZ ke stažení ve formátu PDF

Přehled o příjmech a výdajích je OSVČ povinná podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém je povinna podat daňové přiznání. Pro OSVČ, za kterou nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, tedy platí, že posledním dnem pro podání přehledu je v tomto roce čtvrtek 30. dubna.

Pokud OSVČ není povinná podávat daňové přiznání, nejzazší datum pro podání přehledu o příjmech a výdajích je 31. červenec. Pokud je pro OSVČ podnikání vedlejší činností, je nutné s podáním přehledu doložit, že v hlavním zaměstnaneckém poměru bylo dosaženo minimálního vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění

Dříve bylo nutné přehled o příjmech a výdajích doručit na pobočku zdravotní pojišťovny nejpozději do 8 dnů ode dne podání daňového přiznání. Nyní podle § 24 zákona 592/1992 Sb se tato doba prodloužila a je stejná jako u sociálního pojištění. Ale pozor! Novela zákona nezměnila dobu pro uhrazení doplatku, a tak případný doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného je nutné i letos zaplatit do 8 dnů ode dne podání daňového přiznání.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je třeba tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit nejpozději do konce dubna. Jestliže OSVČ nemá povinnost podávat daňové přiznání, přehled o příjmech a výdajích musí zdravotní pojišťovně dodat nejpozději do 8. dubna.

Přehledy, informace a tak na i-prehled.cz; copyright © 2008 - 2024 Libor Smékal , zveřejněno 25. 1. 2009
Navštivte také Los acordes y el afinador nebo Angličtina.